• Bangsbostrand Skoleafdeling

Gøglerier

SFO

PLC

 • ikon
  Vibeke Spanner den 07-06-2012
  Sygemelding af eleverne i 6. - 9. klasse skal ske inden kl. 8.00 på telefon 98 45 71 10 eller en sms til 29 46 48 28
 • ikon
  Hans Rønnest Clausen den 10-08-2015
  Nyt i fotoalbummet
  Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:
  Første skoledag 2015
 • ikon
  Hans Rønnest Clausen den 04-06-2015
  Nyt i fotoalbummet
  Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:

  Sidste skoledag 2015
 • ikon
  Lene Andersen den 02-06-2015
  Hermed oplæg fra NT på næste skoleårs ruter:

  Vi gør opmærksom på, at der er tale om et oplæg, og at der kan forekomme ændringer inden skolestart, eksempelvis som følge af ændringer i antallet af kørselsberettigede elever.
   
  Linket til vores hjemmeside, hvor linket til oplægget findes er her:
   
  http://frederikshavn.dk/Sider/Opl%c3%a6g-til-skolebus-k%c3%b8replaner-2015-16.aspx?topemne=ee5f52e8-ccd5-4695-821b-1bb18002aeb9&emne=9eb2670c-2e3b-436d-b81c-5a3c570b5e86
   
 • ikon
  Lene Andersen den 11-02-2015
  Kære forælder
   
  Fra august 2015 sker der ændringer for mange børn i Frederikshavn Kommune. Det gælder både i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og ikke mindst på skolerne.
   
  Du kan læse om status på de nogle af de vigtigste emner. Det kan fx være vuggestuer i oplandsbyerne, aldersintegrerede klasser , nybyggerier, rullende skolestart.
  Du kan også se kort over de nye distrikter samt hvilke skoler og  institutioner, der ligger i distrikterne.
   
  Brug fem minutter på at læse folderen. Så er du godt rustet, når skolen fortæller, hvad der skal ske på lige præcis dit barns skole.
   
  God læselyst.
   
   
  Med venlig hilsen
   
  Skolechef Vibeke Post Madsen
   
 • ikon
  Lene Andersen den 29-10-2014
  Konfirmationsdatoer 2016!

  7.C: lørdag den 30. april 2016, Bangsbostrand Kirke kl. 11.00
  7.A: Kristi Himmelfarts dag, torsdag d. 5. maj 2016, Bangsbostrand Kirke kl. 09.00
  7.B: Kristi Himmelfarts dag, torsdag d. 5. maj 2016, Bangsbostrand Kirke kl. 11.00

  På vegne af Bangsbostrand Kirke.
 • ikon
  Hans Rønnest Clausen den 18-08-2015
  Elevlicenser til Microsoft Office kan gratis hentes af alle elever
  Elever i Frederikshavn Kommune er nu berettiget til få en licenseret kopi af de fleste programmer i Microsoft® Office. De må installeres og anvendes på op til 5 hjemmecomputere. Den enkelte elev må anvende softwaren, så længe han/hun er elev i Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

  Programmerne understøtter ud over dansk også en lang række andre sprog. Dvs. programmerne kan komme til at fremstå med menuer, hjælp osv. på engelsk, fransk, tysk eller andet. En elev kan vælge at installere f.eks. Word på både dansk og engelsk på samme computer. Det tæller kun som én installation.
  Installationsvejledning vedlagt til hhv. Windows og Mac

  Med venlig hilsen
  Center for IT, digitalisering og velfærdsteknologi (IT-afdelingen)
  Frederikshavn Kommune

   Der kan ikke forventes support fra skolen til installation af Office 2013

   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Kort